#4063

Liên Quân

Rank: Bạc I

Tướng: 26

Trang Phục: 31

Ngọc: 83

Ngọc 90: Không

Nổi bật: Ngộ không siêu việt - tulan tâm thần

GIÁ ATM: 600.000VNĐ
GIÁ CARD: 800.000VNĐ

Rank: Bạc I

Tướng: 26

Trang Phục: 31

Ngọc: 83

Ngọc 90: Không

Nổi bật: Ngộ không siêu việt - tulan tâm thần

Tài khoản liên quan

maloch tiệc hóa trang - violet - 6 bảng ngọc 90
Ngọc: 90
Rank: K.Cương
Tướng: 32
Trang Phục: 30
540.000đ
Ngộ không siêu việt - tulan tâm thần
Ngọc: 83
Rank: Bạc
Tướng: 26
Trang Phục: 31
800.000đ