#1505

Đột Kích

VIP: 13

Chuyên: Zombi

Thông tin: Đủ 3/3 - SĐT chưa đăng kí

Nổi bật: + 13 vip - m4 vip - awm vip - x5 ts vip - evo mới - tmp gold - BV khác + Vip 4 ingame + gói zombi siêu cấp 300 ngày

GIÁ ATM: 1.500.000VNĐ
GIÁ CARD: 2.000.000VNĐ

VIP: 13

Chuyên: Zombi

Thông tin: Đủ 3/3 - SĐT chưa đăng kí

Nổi bật: + 13 vip - m4 vip - awm vip - x5 ts vip - evo mới - tmp gold - BV khác + Vip 4 ingame + gói zombi siêu cấp 300 ngày

Tài khoản liên quan

+ 29 vip - m4a1 vip - knuckle vip - 3z iron - full ts vip - BV khác + vip 4 ingame - ak 10 tuổi - nhẫn ép combo
VIP: 29
Chuyên: Tất cả
2.400.000đ
+ 5 vip - m4 vip - 3z vip - set 3z noble gold - BV khác + vip 2 + nhẫn ép combo cao
VIP: 5
Chuyên: Tất cả
733.333đ
+ 10 vip - x6 ts vip - m4 vip - tmp - item zombi + Vip 1 ingame
VIP: 10
Chuyên: Tất cả
1.133.333đ
+ 5 vip - m4a1 vip - m4 predator - kukkri vip - bv khác
VIP: 5
Chuyên: C4
533.333đ
+ 47 vip - full bộ trans mới - full m4 vip - k98 - Bv đủ + Vip 4 ingame + item c4 1 tháng
VIP: 47
Chuyên: Tất cả
8.266.666đ
- 20 vip - m4a1 vip - x7 ts vip - awm vip - tmp gold - BV khác
VIP: 20
Chuyên: Tất cả
1.733.333đ
+ 15 vip - m4 prism vip - x5 ts vip - tmp - set 3z noble gold + vip 3 ingame
VIP: 15
Chuyên: Tất cả
1.466.666đ
+ 40 vip - full bộ trans mới - tmp búp bê cực hiếm - Full rất nhiều BV mới + HÓT + ..... + + Vip 4 ingame
VIP: 40
Chuyên: Tất cả
9.333.333đ