#1457

Đột Kích

VIP: 12

Chuyên: zombi

Thông tin: Đủ 3/3 - SĐT chưa đăng kí

Nổi bật: + 12 vip - an 94 vip - x6 ts vip - tmp - k98 - bv khác

GIÁ ATM: 950.000VNĐ
GIÁ CARD: 1.266.666VNĐ

VIP: 12

Chuyên: zombi

Thông tin: Đủ 3/3 - SĐT chưa đăng kí

Nổi bật: + 12 vip - an 94 vip - x6 ts vip - tmp - k98 - bv khác

Tài khoản liên quan

+ 20 vip - m4 vip - 6n vip - x6 ts vip - tmp - 3z iron + vip 3 ingame - nhẫn combo gần max
VIP: 20
Chuyên: Tất cả
1.933.333đ
+ 15 vip - m4 prism vip - x5 ts vip - tmp - set 3z noble gold + vip 3 ingame
VIP: 15
Chuyên: Tất cả
1.466.666đ
+ 10 vip - x6 ts vip - m4 vip - tmp - item zombi + Vip 1 ingame
VIP: 10
Chuyên: Tất cả
1.133.333đ
+ 13 vip - m4 vip - awm vip - x5 ts vip - evo mới - tmp gold - BV khác + Vip 4 ingame + gói zombi siêu cấp 300 ngày
VIP: 13
Chuyên: Zombi
2.000.000đ
+ 14 vip + m4 vip + 3z vip - awm vip + k98 - bv khác + Vip 2 ingame - dx noble gold
VIP: 14
Chuyên: Tất cả
1.333.333đ
+ 5 vip - m4a1 vip - m4 predator - kukkri vip - bv khác
VIP: 5
Chuyên: C4
533.333đ
+ 6 vip - bộ quan vũ - 3z vip - m4a1 noble gold - BV khác
VIP: 6
Chuyên: Tất cả
733.333đ
+ 47 vip - full bộ trans mới - full m4 vip - k98 - Bv đủ + Vip 4 ingame + item c4 1 tháng
VIP: 47
Chuyên: Tất cả
8.266.666đ