#10381

Đột Kích

VIP: 0

Chuyên:

Thông tin: Trắng thông tin

GIÁ ATM: 22.500VNĐ
GIÁ CARD: 30.000VNĐ

VIP: 0

Chuyên:

Thông tin: Trắng thông tin

Tài khoản liên quan

- 35 vip - full m4a1 vip - x9 ts vip - set ak 10 tuổi - bv khác + vip 3 - nhẫn combo cao - awm vip - 3z vip
VIP: 35
Chuyên: Tất cả
3.333.333đ
- 22 vip - m4a1 vip - x9 ts vip - 3z noble gold - BV khác + Vip 6 - giáp zombi còn gần 1 năm - Hero
VIP: 22
Chuyên: Tất cả
2.133.333đ
53 vip - full m4 vip - x8 ts vip - x8 rpk vip - 6 nòng vip - rất nhiều BV hót + Vip 4 ingame + item c4 còn hơn 1 năm
VIP: 53
Chuyên: Tất cả
4.933.333đ
7 vip - x5 ts vip - tmp ghetto - 3z - item zom
VIP: 7
Chuyên: Zombi
800.000đ
- 11 vip - m4 vip - awm vip - x6 ts vip - ngọc trinh
VIP: 11
Chuyên: Tất cả
1.133.333đ
- 13 vip - m4 vip - awm vip - 3z vip - Dx noble gold - BV hót
VIP: 13
Chuyên: Tất cả
1.200.000đ
+ 31 vip - m4a1 vip - 3z vip - awm vip - bom vip - 3z Punk + Vip 4 - 6 nòng noble gold - Item c4 2 tháng - nhẫn combo cao
VIP: 31
Chuyên: Tất cả
2.933.333đ
+ 13 vip - m4a1 vip - x6 ts vip - 3z noble gold - BV khác
VIP: 13
Chuyên: Tất cả
1.266.666đ