#10380

Đột Kích

VIP: 0

Chuyên:

Thông tin: Trắng thông tin

GIÁ ATM: 22.500VNĐ
GIÁ CARD: 30.000VNĐ

VIP: 0

Chuyên:

Thông tin: Trắng thông tin

Tài khoản liên quan

- 13 vip - m4 vip - k98 - 3z vip - 3z noble gold - BV hót
VIP: 13
Chuyên: Tất cả
1.200.000đ
- 20 vip - m4a1 vip - x7 ts vip - awm vip - tmp gold - BV khác
VIP: 20
Chuyên: Tất cả
1.866.666đ
+ 24 vip - m4a1 vip - 3z vip - x6 rpk vip - x7 ts vip - kho tmp ngon + Vip 3 - ngọc trinh - nhẫn combo cao
VIP: 24
Chuyên: zombi
2.400.000đ
- 35 vip - full m4a1 vip - x9 ts vip - set ak 10 tuổi - bv khác + vip 3 - nhẫn combo cao - awm vip - 3z vip
VIP: 35
Chuyên: Tất cả
3.333.333đ
+ 29 vip - m4a1 vip - x6 ts vip - tmp gold - k98 - Bv khác + Vip 4 ( chữ đỏ ) + item c4 2 tháng - Ngọc trinh
VIP: 29
Chuyên: Tất cả
2.666.666đ
- 11 vip đẹp - m4a1 vip - awm vip - ak 10 tuổi - k98 - Bv khác
VIP: 11
Chuyên: Tất cả
1.266.666đ
53 vip - full m4 vip - x8 ts vip - x8 rpk vip - 6 nòng vip - rất nhiều BV hót + Vip 4 ingame + item c4 còn hơn 1 năm
VIP: 53
Chuyên: Tất cả
4.933.333đ
+ 31 vip - m4a1 vip - 3z vip - awm vip - bom vip - 3z Punk + Vip 4 - 6 nòng noble gold - Item c4 2 tháng - nhẫn combo cao
VIP: 31
Chuyên: Tất cả
2.933.333đ