#1002

Đột Kích

VIP: 7

Chuyên: c4

Thông tin: Đầy đủ 3/3 - sms chưa đăng kí

Nổi bật: - 7 vip - awm vip - m4a1 vip - 3z iron - m4a1 noble gold

GIÁ ATM: 652.500VNĐ
GIÁ CARD: 870.000VNĐ

VIP: 7

Chuyên: c4

Thông tin: Đầy đủ 3/3 - sms chưa đăng kí

Nổi bật: - 7 vip - awm vip - m4a1 vip - 3z iron - m4a1 noble gold

Tài khoản liên quan

+ 23 vip + m4 vip + melisa vip - hera vip + x7 ts vip - bv khác + Vip 4 ingame + 6n noble gold + Thánh săn hòm AI
VIP: 23
Chuyên: Tất cả
2.000.000đ
+ 34 vip + full m4 vip + 3z vip - awm vip + x6 ts vip - bv khác + Vip 4 ingame + ak 10 tuổi + nhẫn combo cao
VIP: 34
Chuyên: Tất cả
2.933.333đ
- 20 vip - m4a1 vip - x7 ts vip - awm vip - tmp gold - BV khác
VIP: 20
Chuyên: Tất cả
1.733.333đ
+ 21 vip + m4 vip + x6 ts vip - knuckle vip + ngọc trinh - bv khác + Vip 3 ingame
VIP: 21
Chuyên: Tất cả
1.866.666đ
+ 29 vip - m4a1 vip - knuckle vip - 3z iron - full ts vip - BV khác + vip 4 ingame - ak 10 tuổi - nhẫn ép combo
VIP: 29
Chuyên: Tất cả
2.400.000đ
+ 32 vip - m4a1 vip - awm vip - 3z vip - x7 ts vip - BV khác
VIP: 32
Chuyên: Tất cả
2.666.666đ
- 28 vip - m4a1 vip - x7 ts vip - awm vip - 3z vip - BV khác + Vip 3 - Joker - tmp - M4a1-s Noble gold
VIP: 28
Chuyên: Tất cả
2.533.333đ
+ 40 vip + x8 ts vip + 6n vip - x7 rpk vip + m4a1 vip + vip 5 ingame + Hera
VIP: 40
Chuyên: Tất cả
3.333.333đ